Oppimiseen ei ole muuta alkua kuin ihmettely.
– Platon

Kasvattaja kapellimestarina

Nykyinen tila
Ei ilmoittauduttu
Hinta
Free

ESITTELY:

Kasvattaja kapellimestarina – verkkokurssi on nyt avoinna kaikille rekisteröityneille osallistujille!

Syyspäivien syventävänä teemana on Rudolf Steinerin vuonna 1920 pitämän luentosarjan “Meditatiivisesti syvennetty ihmisoppi” 4. luku.

Marcel de Leuw johdattaa osallistujat tutkimusmatkalle, jossa käydään läpi missä kontekstissa Rudolf Steiner toi ajatuksensa kuulijoilleen, minkälaista ymmärrystä opettajilla ja kasvattajilla tulisi olla oppiaineiden ja erilaisen toiminnan vaikutuksista lapseen ja nuoreen. Ja miten tämä ymmärrys vaikuttaa jokapäiväiseen työskentelyyn päiväkodissa, koulussa, lukiossa.

Jokaiseen luentoon liittyy keskustelu/suunnittelutehtävä. Tarkoitus on että osallistujat voivat keskustella, suunnitella ja oppia yhdessä kollegoidensa kanssa. Keskusteluissa kehitetään pedagogiikkaa ja omaa työskentelyä! Pienryhmät voivat valita itse teeman, jota haluavat kehittää luennoilla kuullun pohjalta. Tavoitteena on luoda ihanteellinen suunnitelma! Ryhmän aiheena voi olla ihanteellisen tunnin, päivän, viikon suunnitelma. Tai jonkin teeman, oppimiskokonaisuuden, jakson suunnitteleminen siten, että se puhuttelee oppijaa tasapainoisesti ja kokonaisvaltaisesti.

Tässä yhteydessä osallistujat voivat muodostaa ryhmiä omien tarpeidensa mukaisesti, jotta jokainen saa sen kautta tukea ja ideoita omaan työhönsä.

Kurssi tuotettiin Steinerkasvatuksen syyspäivien 2021 verkkokurssina.

Tuotanto: Steinerkasvatuksen liitto