Oppimiseen ei ole muuta alkua kuin ihmettely.
– Platon

Kuuntelu kasvatuksessa

Nykyinen tila
Ei ilmoittauduttu
Hinta
Free

Studia Generalia -luentosarja, Snellman-korkeakoulu

Listening in Education – Kuuntelu kasvatuksessa -luentosarja kutsuu kuulijat pohtimaan ja keskustelemaan ihmisenä olemisen yhtä keskeisintä ominaisuutta: taitoa kuunnella. Taito kuunnella toista ihmistä nousee tulevaisuudessa yhä tärkeämpään rooliin näkökulmien kärjistyessä sekä pandemiatilanteen tuoman epävarmuuden jatkuessa. Taito kuunnella luontoa on edellytys ekologisten kriisien ehkäisyssä.

Luentosarjan myötä herätämme keskustelua siitä, miten osaamme säilyttää tämän ihmisyyden keskeisimmän taidon. Miten voimme kehittää omaa taitoamme kuunnella, jotta lapset ja nuoret saisivat kokemuksen kuulluksi tulemisesta? Mitä tarkoittaa, että kasvattaja osaa kuunnella lapsia, oppilaita ja opiskelijoita? Mitä kuuntelu edellyttää kuuntelijalta? Voiko kuuntelua ylipäätään oppia? Mitä on kuuntelu?

Unohdamme toisinaan, että maapallon suurimmat voimat ovat hiljaisia voimia: valo, painovoima, orgaaninen kasvu, magnetismi, kuun vaikutus vuorovesiin, maapallon liike akselinsa ympäri sekä luonnon valinnat. Laajemmassa kontekstissa kuuntelu ja kuunteluun virittäytyminen kasvatuksessa ja opetuksessa sekä erilaiset näkökulmat hiljaisuuteen, erityisesti liittyen luovuuteen, kieleen ja empatiaan, ansaitsevat läheistä tarkastelua.(1) Kuuntelu on vuorovaikutuksen hiljainen voima, joka mahdollistaa yhteyden löytämisen ihmisten ja luonnon välille.

Steinerpedagogiikan näkökulmasta kasvattajan tärkein taito on ymmärtää lapsen yksilöllisyyttä kokonaisvaltaisesti. Taidon kehittymisessä olennaista on oppia näkemään ihminen kehollisena, sielullisena ja henkisenä olentona. Luentosarjan myötä annamme erityisen huomion ihmisyyden keskeisimmälle taidolle, kuuntelulle.

(1) Lutzker, P. 2014. Attunement and Teaching. RoSe Research on Steiner Education. Vol 5 / Special issue pp. 65–72. Attunement and Teaching | Lutzker | RoSE – Research on Steiner Education (rosejourn.com)

Teemat ja puhujat:

  • Wellbeing and the Art of Listening – ELAINE HOLT
  • Genius Listening – Listening Practice in Teacher Education – AKSEL HUGO
  • Improvisaatio, kuuntelu ja äänimaisema kasvatuksen välineinä – JYRKI HONKONEN
  • Arkkitehtuuri ja kuunteleminen – MAARIT HOLTTINEN
  • Language and Wellbeing – Kieli ja hyvinvointi – ANDREA BRANDAO & EEVA RAUNELA

Kaikki luennot järjestettiin Snellman-korkeakoulussa keväällä 2022.