Steinerpedagogiikan perusopinnot 25 op

Steiner-pedagogiikan perusopinnot 25 op Tervetuloa steinerpedagogiikan perusopintokokonaisuuteen! Nämä perusopinnot koostuvat mm. verkkoluennoista, taiteellisista harjoituksista sekä itsenäisistä kirjallisista töistä. Voit suorittaa kursseja joko itsenäisinä kokonaisuuksina tai osana 25 opintopisteen steinerpedagogiikan perusopintoja.

Steinerpedagogiikan perusopinnot 25 op Read More »