Steinerpedagogiikan perusopinnot 25 op

Steiner-pedagogiikan perusopinnot 25 op Tervetuloa steinerpedagogiikan perusopintokokonaisuuteen! Nämä perusopinnot koostuvat mm. verkkoluennoista, taiteellisista harjoituksista sekä itsenäisistä kirjallisista töistä. Voit suorittaa kursseja joko itsenäisinä kokonaisuuksina tai osana 25 opintopisteen steinerpedagogiikan perusopintoja.